ЕЖЕДНЕВНИ ПОСТИЖЕНИЯ
35000 ЖЕТОНИ СЕДМИЧЕН
НАГРАДЕН ФОНД
50 ПОБЕДИТЕЛИ ИЗБРАНИ
НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП
100 ЖЕТОНА
ЗА ВСЕКИ ЧЛЕН
Нов конкурс: ЕЖЕДНЕВНИ ПОСТИЖЕНИЯ!

Всеки ден 50 произволни участника, изпълнили ВСИЧКИ ЗАДАЧИ ЗА ДЕНЯ, ще получат 100 жетона!

Ако сте сред щастливите победители, ще бъдете уведомени за наградата чрез входящата поща на акаунта!

ИЗПЪЛНИТЕ ВСИЧКИ ЗАДАЧИ НА ДЕНЯ И ПОЛУЧЕТЕ ШАНС ДА СПЕЧЕЛИТЕ!

21 януари 2020

22:00:35
Прекарайте 25 жетона за съвети в мобилната версия на сайта!
Изпратете 10 жетона на модел с интерактивна играчка!
Изберете модел
Играйте на зарове с всеки модел!
Изберете модел
Изпратете любов на поне три модела!
Изберете модел
Победители за 20 януари
Победители за 20 януари 2020
Победители за 19 януари
Победители за 19 януари 2020
Победители за 18 януари
Победители за 18 януари 2020
УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА
УСЛОВИЯ И ПОДРОБНОСТИ НА КОНКУРС НА ЕЖЕДНЕВНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ
1
Всеки ден 50 участници, избрани на случаен принцип от общия брой на онези, които са изпълнили всички задачи за деня, получават 100 жетона в баланса си.
2
Всички победители ще бъдат уведомени за своята победа чрез входящата поща и ще получат линк за заявяване на наградата.
3
Денят се брои от 00:00 до 23:59 (GMT+3).
4
Voproom има право да променя или анулира условията по конкурса по всяко време по свое усмотрение.
5
Voproom има правото да лиши възнаграждение и да дисквалифицира всеки участник, който е забелязан в някаква измамна дейност, както и да изключи участника от състезанието, без да обясни причината.